x
POPRAWNIE DODANO PRODUKT DO KOSZYKA
Masz 0 produktów Masz 1 produkt ( ) w koszyku.

Zwroty i reklamacje

ZWROTY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza sklepem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.


Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Zwrot w sklepie internetowym

Wypełnij formularz zwrotu zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij go na adres kontakt@bigbio.pl lub prześlij jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie na adres kontakt@bigbio.pl maila) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzysz sobie zwrócić.


Zwrot w Sklepie BigBio

Wypełnij formularz zwrotu zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij go na adres kontakt@bigbio.pl lub prześlij jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie na adres kontakt@bigbio.pl maila) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzysz sobie zwrócić.


Po otrzymaniu formularza zwrotu / oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy je do Sklepu Stacjonarnego i poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących zwrotu towarów. Wówczas udaj się do Sklepu BigBio w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu, aby dokonać zwrotu towarów. Sugerujemy wcześniej skontaktować się z wybranym Sklepem BigBio w celu ustalenia terminu zwrotu. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.


W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:
       
A. Wysyłkowo na adres sklepu internetowego

Towar należy zwrócić przesyłając go wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów na niżej podany adres:

BigBio

ul. KOPERNIKA 9c

32-050 Skawina


W miarę możliwości do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu lub jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Znacznie ułatwi to proces zwrotu produktu.    

B. Osobiście w Sklepie Bigbio


Należy zgłosić się do Sklepu BigBio w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu lub jego kopią (paragon). Sugerujemy wcześniej skontaktować się z wybranym Sklepem BigBio w celu ustalenia terminu zwrotu.


Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. 

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.


Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny złożą Państwo inną dyspozycję. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.


REKLAMACJE
W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez pobranie i wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego lub zgłoszenie reklamacji osobiście w sklepie stacjonarnym BigBio.


Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie.

W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: reklamacje@bigbio.pl


Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:


a) BigBio – REKLAMACJE

ul. Kopernika 9c

32-050 Skawina


Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.Legenda:
* dotyczy Klientów, będących konsumentami